dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Конечен ревизорски извештај

Кои сме ние?

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е независна врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, која транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии

Ревизорски извештаи

Соопштенија и вести

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори

Статус на ревизии

Планирање | Извршување | Нацрт | КОНЕЧЕН

Цели на одржлив развој

SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDGSDGUN
Organizacija
 

"Да се научиме да управуваме со ризиците за да ги спречиме последиците"

м-р Максим Ацевски
Главен државен ревизор

1,4 милиони евра помалку во Буџетот заради ненаплатен надоместок за користење на вода

16.01.2024
Од 2020 година склучени се спогодби со носителите на водните услуги за ненаплатен надомест во износ од 112.663 илјади денари од кои според динамиката на наплата остануваат уште 89.573 илјади денари, односно 1.4 милиони евра

Презентирани резултатите од Националниот систем на интегритет на Република Северна Македонија

12.01.2024
Помеѓу најдобро оценети столбови според извештајот на Транспаренси Интернешнл - Македонија се Државниот завод за ревизија и Државна комисија за спречување на корупција