dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Конечен ревизорски извештај

Кои сме ние?

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е независна врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, која транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии

Ревизорски извештаи

Соопштенија и вести

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори

Статус на ревизии

Планирање | Извршување | Нацрт | КОНЕЧЕН
2023
ЕЛС
IV-Конечен
03.06.2024
2023
Економија
IV-Конечен
30.05.2024

Цели на одржлив развој

SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDGSDGUN
Organizacija
 

"Да се научиме да управуваме со ризиците за да ги спречиме последиците"

м-р Максим Ацевски
Главен државен ревизор

ДЗР домаќин на промотивен настан за имплементација на целите за одржлив развој до 2030 година

22.05.2024
На настанот се презентираа резултатите од извршената паралелната ревизија на успешност на тема „Подготвеност на Република Северна Македонија и Република Србија за спроведување на целите за одржлив развој до 2030 година

Соопштение за изборна кампања за претседател на Република Северна Македонија

12.04.2024
Државниот завод за ревизија ги инфомира сите учесници во изборната кампања за избор на претседател на Република Северна Македонија 2024 дека се должни доследно да се придржуваат до обврските и роковите за финансиско известување...