dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Конечен ревизорски извештај

Кои сме ние?

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е независна врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, која транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии

Ревизорски извештаи

Соопштенија и вести

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори

Статус на ревизии

Планирање | Извршување | Нацрт | КОНЕЧЕН
2023
Јавни претпријатија на локално ниво
IV-Конечен
01.11.2023
2023
ЕЛС
IV-Конечен
01.11.2023
2022
Јавни претпријатија на локално ниво
IV-Конечен
26.12.2023

Цели на одржлив развој

SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDGSDGUN
Organizacija
 

"Да се научиме да управуваме со ризиците за да ги спречиме последиците"

м-р Максим Ацевски
Главен државен ревизор

Билатерална средба со ВРИ Република Србија

29.09.2023
Главните државни ревизори на двете институции изразија подготвеност за продолжување и продлабочување на соработката и во иднина на теми коишто заеднички ќе се дефинираат во следниот период

ДЗР домаќин на завршниот состанок на кооперативната ревизија

26.09.2023
Заедничкиот ревизорски извештај за кооперативната ревизија на успешност „Сопствените приходи на општините за давање квалитетни услуги на граѓаните за време на пандемија“ e спроведена од седум земји членки на TFMA