Твининг проекти

 

 

Промоција на Твининг проектот на ДЗР и партнерите

Чет, 08.07.2021 - 16:48
Активностите и целите на твининг проектот ќе придонесат за зајакнување на соработката помеѓу врховните ревизорски институции и законодавната власт и ефикасно постапување на надлежните институции по ревизорските извештаи

Онлајн семинар за соработката на ДЗР со надлежните институции

Чет, 03.06.2021 - 15:57
Во рамки на активностите од Компонентата 2 – „Подобрени административни капацитети и процеси на надворешната ревизија“ ДЗР организираше онлајн семинар за зајакнување на комуникацијата со надлежните институции задолжени за борба против корупцијата