dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Твининг проекти

 

 

Студиска посета на ВРИ Естонија

21.10.2021
Вработените од ДЗР се запознаа со практиките на ВРИ Естонија при вршењето на ревизија, со посебен акцент на спроведувањето на ИТ ревизиите