Твининг проекти

 

 

Студиска посета на ВРИ Естонија

21.10.2021 - 15:38
Вработените од ДЗР се запознаа со практиките на ВРИ Естонија при вршењето на ревизија, со посебен акцент на спроведувањето на ИТ ревизиите