Твининг проекти

 

 

Обука за вработените за ИДЕА софтвер

14.10.2022 - 15:30
Целта на спроведената обука е да им овозможи на државните ревизори преку практични инструкции да се стекнат со знаења во примената на методологија за анализа на податоци и избор на примерок