dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Твининг проекти

 

 

Онлајн семинар за соработката на ДЗР со надлежните институции

03.06.2021
Во рамки на активностите од Компонентата 2 – „Подобрени административни капацитети и процеси на надворешната ревизија“ ДЗР организираше онлајн семинар за зајакнување на комуникацијата со надлежните институции задолжени за борба против корупцијата

Поддршка од делегацијата на Европската Унија за твининг проектот

15.03.2021
Во септември минатата година беше одржана работна средба помеѓу Главниот државен ревизор г. Максим Ацевски и  г-ѓа Паулина Станоева, програмски менаџер и претставник на делегацијата на Европската унија во нашата држава. На средбата покрај Главниот државен ревизор, присуствуваа и вработените од ДЗР коишто беа вклучени во активностите од претходниот твининг проект (2016-2017).