Твининг проекти

 

 

Онлајн семинар за соработката на ДЗР со надлежните институции

03.06.2021 - 15:57
Во рамки на активностите од Компонентата 2 – „Подобрени административни капацитети и процеси на надворешната ревизија“ ДЗР организираше онлајн семинар за зајакнување на комуникацијата со надлежните институции задолжени за борба против корупцијата

Поддршка од делегацијата на Европската Унија за твининг проектот

15.03.2021 - 09:00
Во септември минатата година беше одржана работна средба помеѓу Главниот државен ревизор г. Максим Ацевски и  г-ѓа Паулина Станоева, програмски менаџер и претставник на делегацијата на Европската унија во нашата држава. На средбата покрај Главниот државен ревизор, присуствуваа и вработените од ДЗР коишто беа вклучени во активностите од претходниот твининг проект (2016-2017).