dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Брошура - Комуникација на ДЗР со партнерите

02.06.2021

Во рамките на твининг проектот „Подобрување на надворешната ревизија и парламентарниот надзор“ во Република Северна Македонија, како дел од активностите во Компонентата 2.2 „Унапредување и соработка на ДЗР со надлежните институции“ беше изготвена брошура за комуникацијата на Државниот завод за ревизија со партнерите.

Брошурата содржи информации за надлежностите и мисијата на ДЗР, стратешките цели, начинот на спроведување на внатрешната и надворешната комуникација со засегнатите страни и важноста од воспоставување на ефикасна соработка со надлежните институции и партнери на ДЗР.

 

Отворете брошура за преглед
Превземете PDF брошура