Tvining

Trajnim për punonjësit për IDEA softuer

14.10.2022 - 15:30
Qëllimi i trajnimit të zbatuar është t’i mundësohet revizorëve shtetëror nëpërmjet instruksioneve praktike të përfitojnë njohuri në zbatimin e metodologjisë për analizë të të dhënave dhe zgjedhjen e ekzemplarit