Планирани ревизии

Почнувајќи од 03.04.2020 година, остварувањето на службена комуникација со кабинетот на главниот државен ревизор, заменикот на главниот државен ревизор и за сите други службени потреби како и за потреба од испорака / достава на службена документација до Државниот завод за ревизија за одговорно лице за координација и остварување на контакт се определуваат:

  • м-р Александар Поповски, раководител на сектор за правни и општи работи, јавни набавки и односи со јавност, телефон за контакт +38975210147
  • м-р Сашо Јаковчевски, Помошник на Главниот државен ревизор (по овластување), телефон за контакт +38970306909
Претседателски избори 2019 - II 20.02.2020 2019 [4/5] Известување
Претседателски избори 2019 - I 20.02.2020 2019 [4/5] Известување
Министерство за транспорт и врски 20.02.2020 2019 [2/5] Планирање
Министерство за економија 20.02.2020 2019 [2/5] Планирање
Министерство за финансии 20.02.2020 2019 [3/5] Извршување
ЈЗУ Завод за превенција лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
ЈЗУ УК за хируршки болести ,,Св.Наум Охридски,, 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Универзитет" Мајка Тереза" 17.02.2020 2019 [1/5] Одобрена
Македонска информативна агенција 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Министерство за труд и социјална политика 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Политичка партија ДУИ 20.02.2020 2019 [3/5] Извршување
Политичка партија ДПА 20.02.2020 2019 [2/5] Планирање
Политичка партија Движење Беса 20.02.2020 2019 [3/5] Извршување
Политичка партија ВМРО-ДПМНЕ 20.02.2020 2019 [4/5] Известување
Политичка партија СДСМ 20.02.2020 2019 [3/5] Извршување
Министерство за финансии 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Фонд за здравствено осигурување 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Македонски пошти АД 30.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
М-НАВ Воздухопловна навигација 30.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Јавно претпријатие - Паркинзи 30.12.2019 2019 [1/5] Одобрена