Планирани ревизии

Министерство за внатрешни работи 06.09.2021 2021 [3/5] Извршување
УКИМ Факултет за ветеринарна медицина Скопје 25.08.2021 2021 [1/5] Одобрена
Локални избори 2021 година 02.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола 25.08.2021 2021 [2/5] Планирање
Казнено поправна установа Затвор Скопје - Скопје 25.08.2021 2021 [3/5] Извршување
УКИМ Факултет за дизајн и технологија Скопје 25.08.2021 2021 [1/5] Одобрена
Политичка партија СДСМ - Сметка на редовно работење 01.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Политичка партија ВМРО-ДПМНЕ - Сметка на редовно работење 01.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Политичка партија ДУИ - Сметка на редовно работење 01.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Политичка партија Движење Беса - Сметка на редовно работење 01.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Политичка партија Алијанса на Албанците - Сметка на редовно работење 01.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Политичка партија Движење за национално единство на Турците - Сметка на редовно работење 01.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Политичка партија ГРОМ - Сметка на редовно работење 01.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Политичка партија ДПА - Сметка на редовно работење 01.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
ЕЛС Пробиштип 02.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Скопје 06.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
АД Градски трговски центар Скопје 06.09.2021 2021 [3/5] Извршување
АД Железници на РСМ - транспорт 06.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Преземени мерки и политики од страна на РСМ/Надлежни органи со цел ублажување на климатските промени 16.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип 21.01.2022 2021 [3/5] Извршување