Планирани ревизии

ЈП „Стрежево“ Битола 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
Ефективност на економските мерки на Владата на РСМ за справување со кризата предизвикана од вирусот Covid-19 06.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Министерство за внатрешни работи 06.09.2021 2021 [3/5] Извршување
УКИМ Факултет за ветеринарна медицина Скопје 25.08.2021 2021 [1/5] Одобрена
АД за производство на електрична енергија Електрани на Македонија (ЕЛЕМ) 06.09.2021 2021 [3/5] Извршување
Локални избори 2021 година 02.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Експлоатација на водни ресурси при производство на електрична енергија 17.11.2021 2021 [4/5] Известување
ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола 25.08.2021 2021 [2/5] Планирање
ЕЛС Аеродром 25.08.2021 2021 [3/5] Извршување
Казнено поправна установа Затвор Скопје - Скопје 25.08.2021 2021 [3/5] Извршување
УКИМ Факултет за дизајн и технологија Скопје 25.08.2021 2021 [1/5] Одобрена
Универзитет „Свети Климент Охридски“ Битола 25.08.2021 2021 [1/5] Одобрена
Национална установа опера и балет 25.08.2021 2021 [4/5] Известување
Политичка партија СДСМ - Сметка на редовно работење 01.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Политичка партија ВМРО-ДПМНЕ - Сметка на редовно работење 01.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Политичка партија ДУИ - Сметка на редовно работење 01.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Политичка партија Движење Беса - Сметка на редовно работење 01.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Политичка партија Алијанса на Албанците - Сметка на редовно работење 01.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Политичка партија Движење за национално единство на Турците - Сметка на редовно работење 01.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Политичка партија ГРОМ - Сметка на редовно работење 01.09.2021 2021 [1/5] Одобрена