Влада на Република Северна Македонија

30.06.2023 - 12:30
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
0120220301
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2022