Политичка партија ДПА

SUBID
123

Политичка партија Демократска партија на Албанците (ДПА) - Ревизија на следење на препораките (Folow Up)

Пет, 08.05.2020 - 12:37
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Годишна програма
2019
Документ број
01 2019 04 06

Политичка партија ДПА

Вто, 01.01.2019 - 13:40
Вид на ревизија
Ревизија на регуларност
Годишна програма
2019
Документ број
01 2019 04 06