Политичка партија Демократска партија на Албанците (ДПА) - Ревизија на следење на препораките (Folow Up)

Одлука за начинот на уплата на средства на сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од вирусот Корона COVID – 19

повеќе
Пет, 08.05.2020 - 12:37
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
01 2019 04 06
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019