Политичка партија Демократска партија на Албанците (ДПА) - Ревизија на следење на препораките (Folow Up)

Пет, 08.05.2020 - 12:37
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
01 2019 04 06
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019