Планирани ревизии

ЈКП Водовод Битола 14.09.2023 2023 [5/5] Завршена
Основен буџет на Република Северна Македонија за 2022 година 21.07.2023 2023 [5/5] Завршена
Влада на Република Северна Македонија 30.06.2023 2022 [5/5] Завршена
Подготвеност на енергетскиот систем да се справи со енергетската криза 29.06.2023 2022 [5/5] Завршена
Политичка партија СДСМ 28.06.2023 2022 [5/5] Завршена
Политичка партија ВМРО-ДПМНЕ - Сметка на редовно работење 28.06.2023 2022 [5/5] Завршена
Политичка партија ДУИ - Сметка на редовно работење 28.06.2023 2022 [5/5] Завршена
Политичка партија Алтернатива 28.06.2023 2022 [5/5] Завршена
Земјоделски регистри во МЗШВ и АХВ и нивна употреба во функција на ефективно остварување на правата и исполнување на обврските на земјоделските стопанства 27.06.2023 2022 [5/5] Завршена
ЕЛС Тетово 23.06.2023 2022 [5/5] Завршена
Попис на населението, домаќинствата и становите во 2021 година 21.06.2023 2022 [5/5] Завршена
Изборна кампања на Група избирачи за локални избори 2021 година (1) 19.06.2023 2022 [5/5] Завршена
Изборна кампања на коалиции за локални избори 2021 година 19.06.2023 2022 [5/5] Завршена
Изборна кампања на политички партии за локални избори 2021 година 19.06.2023 2022 [5/5] Завршена
Изборна кампања на Група избирачи за локални избори 2021 година (2) 19.06.2023 2022 [5/5] Завршена
Изборна кампања на Група избирачи за локални избори 2021 година (3) 19.06.2023 2022 [5/5] Завршена
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 16.06.2023 2022 [5/5] Завршена
ЕЛС Карпош 14.06.2023 2022 [5/5] Завршена
Агенција за филм (со продолжена ревизија на Друштво за филмски работници) 25.05.2023 2022 [5/5] Завршена
ЈП Водовод и канализација Скопје 23.05.2023 2022 [5/5] Завршена