dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Коалиција „Најдоброто за мојата општина“ предводена од СДСМ за избор на членови на Совет на општина Тетово (за остатокот на изборниот период 20 август 2022)