Основен буџет на Република Северна Македонија за 2022 година

20.07.2023 - 10:00
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
0120230101
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2023