dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Претставници на Делегацијата на ЕУ во посета на ДЗР

05.10.2021
Слика
Состанок со претставниците на ЕУ Делегацијата во Скопје

На покана на главниот државен ревизор м-р Максим Ацевски, а по повод назначувањето на функцијата програмски менаџер на ЕУ делегацијата во нашата држава, г. Хавиер Кастиљо Алварез и г. Фрек Јанмат, шеф на одделот за економија, градење на институциите и прекугранична соработка, го посетија Државниот завод за ревизија.

Главниот државен ревизор ги запозна претставниците на ЕУ делегацијата за реализираните активности од твининг проектот „Подобрување на надворешната ревизија и парламентарен надзор“ кој Државниот завод за ревизија го спроведува заедно со врховните ревизорски институции на Република Хрватска и Република Бугарија, поддржан од Европската унија.

На средбата беа презентирани активностите на Државниот завод за ревизија, напредокот во функционирањето и организирањето на работата, како и постигнатите резултати во делот на додадената вредност од вршењето на ревизиите, зголемената транспарентност и отчетност на ДЗР и зајакнувањето на кадровските капацитети на институцијата.

Претставниците на ЕУ делегацијата изразија задоволство од презентираните податоци и резултати од работата на Државниот завод за ревизија, потенцирајќи ја нивната заложба за понатамошна поддршка во зајакнувањето на улогата на ДЗР како институција во служба на јавноста.