Ефикасност на политиките, мерките и активностите при доделување на водното право

29.01.2021 - 09:00
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на успешност
Документ број
10 2020 03 45
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2020
Ознаки