dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Институции

Институции
10
Биро за јавни набавки
Генерален секретаријат на Влада
Државна комисија за спречување на корупцијата - ДКСК
Заменик Претседател на Влада задолжен за политики за добро владеење
Јавно обвинителство на РСМ
Министерство за внатрешни работи - МВР
Министерство за финансии
ОЈО ГОКК
Судски совет
Управа за финансиска полиција