Финансиска поддршка за микро, мали и средни претпријатија за иновации и технолошки развој