Подготвеност на енергетскиот систем да се справи со енергетската криза