Ефикасност на преземените мерки и политики за намалување на ефектите од пандемијата во секторот туризам