Ефективност на економските мемрки на Владата на РСМ за справување со кризата предизвикана од вирусот Covid-19