Политичка партија МОРО-Работничка партија - Предвремени парламентарни избори 2020 година