Претседателски избори 2019 - финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на кандидатите за претседател на Република Северна Македонија (од отворање на трансакциска сметка до 10-от ден на изборната кампања)

Одлука за начинот на уплата на средства на сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од вирусот Корона COVID – 19

повеќе