Претседателски избори 2019 - финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на кандидатите за претседател на Република Северна Македонија (од отворање на трансакциска сметка до 10-от ден на изборната кампања)