Претседателски избори 2019 - финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на кандидатите за претседател на Република Северна Македонија (ОД 11.04.2019 ДО 19.04.2019)