Претседателски избори 2014 - финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на кандидатите за претседател на Република Македонија (отворање до 10-ти ден од изборната кампања)