Претседателски избори 2014 - финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на кандидатите за претседател на Република Македонија (вкупен финансиски извештај)