Предвремени парламентарни избори - финансиски извештај за приходите и расходите на политичките партии за изборната кампања 2016 година (за период 21.11.2016 - 30.11.2016)