Предвремени парламентарни избори - финансиски извештај за приходите и расходите на политичките партии за изборната кампања 2014 година (отворање до 10-ти ден)