Предвремени парламентарни избори - финансиски извештај за приходите и расходите на политичките партии за изборната кампања 2016 година (вкупен финансиски извештај)