Предвремени парламентарни избори - финансиски извештај за приходите и расходите на политичките партии за изборната кампања 2016 година (за период 01.12.2016 - 09.12.2016)