dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Предвремени парламентарни избори 2020 година - Извештаи за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања (од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања)

Предвремени парламентарни избори 2020 година - Извештаи за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања (од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања)

2020