Предвремени парламентарни избори 2020 година - Извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборната кампања (од денот на нејзиното отворање до завршувањето на првиот изборен круг)