Предвремени локални избори за градоначалник на Општина Штип и Општина Пласница 2020 година - Вкупни финансиски извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите