Предвремени локални избори за градоначалник на Општина Штип и Општина Пласница 2020 година - Извештаи за рекламниот простор искористен од секој од учесниците во изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа