Предвремени локални избори за градоначалник на Општина Штип и Општина Пласница 2020 година - Извештаи за примени донации (од единаесеттиот ден до завршувањето на изборната кампања)