Предвремени локални избори за градоначалник на Општина Штип и Општина Пласница 2020 година - Извештаи за примени донации (од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања)