Образец ИЗПМ

Одлука за начинот на уплата на средства на сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од вирусот Корона COVID – 19

повеќе

Известување за преземени мерки по препораките на овластениот државен ревизор содржани во конечниот ревизорски извештај – ИЗПМ

  • Образецот ИЗПМ се користи за пополнување од страна на субјектите по издавањето на Конечните ревизорски извештаи [врска]