Интерен оглас број 04-1536/1

25.11.2022 - 11:00

Интерен оглас број 04-1536/1 за унапредување на еден (1) извршител на работно место Раководител на ревизијата за ревизија на субјекти од областа на здравството, животната средина и просторното планирање, земјоделството, шумарството и водостопанството