Интерен оглас број 04-1467/2

04.11.2022 - 10:05

Интерен оглас број 04-1467/2 за унапредување на еден (1) извршител на работно место Раководител на ревизијата за ревизија на субјектите од законодавната, извршната власт, претседателот, Буџетот на РСМ, одбраната, јавната безбедност и Народната Банка на РСМ