Интерен оглас број 04-388/3

Пет, 26.02.2021 - 15:44

Интерен оглас број 04-388/3 за унапредување на еден (1) државен ревизор на работно место самостоен ревизор за ревизија на јавните претпријатија основани од централната власт