Интерен оглас број 04-388/4

Пет, 26.02.2021 - 15:37

Интерен оглас број 04-388/4 за унапредување на еден (1) државен ревизор на работно место виш ревизор за ревизија на јавните претпријатија и трговските друштва основани од единиците на локалната самоуправа