Локални избори 2017 - финансиски извештаи на изборната кампања - вкупен финансиски извештај