Локални избори 2017 - финансиски извештаи на изборната кампања за период од 25.09.2017 до 04.10.2017 година

Одлука за начинот на уплата на средства на сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од вирусот Корона COVID – 19

повеќе