Локални избори 2013 – вкупен финансиски извештај на изборна кампања за локални избори на 24.03.2013 година