Локални избори 2013 - финансиски извештаи на првиот дел од изборната кампања (отворање - десетти ден)