dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Контакт за медиуми

Контакт лица со медиумите:

 

Мијалче Дургутов (ревизор)

телефон: +389 2 3233-503, 3233-504, (локал 227)
мобилен: +389 70 358-486
e-mail: [email protected]

 

Мартин Дувњак

мобилен: +389 75 268 517
e-mail: [email protected]

 

 

 

12.05.2020