dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Извештаи за рекламниот простор искористен од секој од учесниците во изборната кампања (Локални избори 2022 година)

Извештаи за рекламниот простор искористен од секој од учесниците во изборната кампања (Локални избори 2022 година)

2022